Bộ đổi nguồn 120w Transformer Philips 24VDC

LED dải biến áp chuyên dụng

Tương thích với dải LED 24V

Sử dụng đến 20.000 giờ