Thanh Ray Philips T3 Lắp Đèn Rọi

Model: T3 Philips

Kích thước: 1m

Màu sắc: Trắng/Đen

Thanh ray kích thước 1.5m giá 180.000đ