Blog đèn Philips HUTRACO chia sẽ những thông tin một chạm đen và trắng trong kinh doanh.

Cuộc sống là đơn giản. Đừng cố phức tạp hoặc màu mè nó lên. Lời nói có thể lừa dối, Hành động có thể lừa dối. Nhưng kết quả không bao giờ lừa dối. Thời gian là đồng hồ cát, chưa 1khong6 phải là đồng hồ kim.