Bóng Cao Áp Metal Halide MHN-TD 70W Philips

Ánh sáng: Trắng

Chất liệu: Thủy Tinh cao cấp

Kích thước: Bóng Metal

Công suất (W): 70w